Skupina TeraPlast kúpila výrobcu sendvičových panelov Interlemind v Srbsku

Nákup fabriky v Srbsku: Skupina TeraPlast kúpila výrobcu sendvičových panelov Interlemind v Srbsku, hodnota tranzakcie bola 4,3 miliónov eur. Skupina bude v tomto roku investovať v Srbsku 11 miliónov eur, suma, od ktorej je zahrnutá hodnota nákupu fabriky, investície do rozvoja v hodnote 2,7 miliónov eur a pracovný kapitál vo výške 4 miliónov eur.

Takýmto spôsobom budeme schopní zvýšiť našu prítomnosť na trhu, ktorý poznáme, otvoriť nové rozvíjajúce sa trhy na Balkáne a uvoľniť niektoré z našich výrobných kapacít v Rumunsku.

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro