Teambuilding výrobné tímy TeraSteel Serbia a TeraSteel Romania

V auguste 2017 výrobné tímy TeraSteel Serbia a TeraSteel Romania zorganizovali spoločné teambuildingové podujatie.

Spolupracovníci z TeraSteel Serbia sa zúčastňovali 2 týždne na školeniach, ktoré sa odohrávali na platforme Priemyselného parku. Hlavným cieľom bola realizácia výmeny skúseností medzi spolupracovníkmi z výrobného oddelenia tých 2 fabrík: Rumunsko a Srbsko.

Celá udalosť bola poznačená návštevou predstaviteľov srbských médií, ktorí sa zaujímali o prítomnosť rumunskej spoločnosti v Leskovaci a o perspektívy rozvoja, ktoré im prinesie nová investícia skupiny TeraPlast v tejto oblasti.

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro