TeraSteel investuje do najmodernejších tehnológií a neustále sa zaujíma o splnenie najvyšších štandardov kvality vo výrobe produktov.
Identifikácia nových technických riešení zostáva jednou z našich strategických priorít.
V nadväznosti na požiadavky referenčného štandardu EN 14509 bola certifikovaná zhoda panelov pre uplatnenie označenia CE, vykonaním iniciálnych typových skúšok IIT notifikovanými skúšobnými laboratóriami.
Pre konštrukčné oceľové prvky (pozinkované profily) bol vydaný certifikačným orgánom SRAC CERT S.R.L “Certifikát o zhode kontroly výroby vo fabrike” s číslom 2003 – CPR – 726; pre uvedené výrobky sa používa označenie zhody CE.

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro