2017

Zmena značky spoločnosti Plastsistem ktorá sa stáva spoločnosťou TeraSteel, nové meno, ktoré lepšie predstavuje oblasť činnosti, budúce smerovanie rozvoja a členstvo v skupine.

 

TeraSteel Doo – Skupina TeraPlast kúpila fabriku na výrobu termoizolačných panelov Interlemind v Srbsku. Takýmto spôsobom budeme môcť zabezpečiť lepšie pokrytie predaja v bývalom juhoslovanskom priestore.

2013

TeraSteel îzačala s výrobu pozinkovaných konštrukcií po investíciách vo výške 2.5 miliónov eur, financovaných v pomere 50% z európskych fondov prostredníctvom sektorového operačného program Zvyšovanie ekonomickej konkurencieschopnosti. Vďaka tejto investícii TeraSteel môže ponúkať kompletný system na výstavbu hál.

 

2010

Dokončila samodernizácia linky P.U.M.A po investíciách v hodnote 1.5 mil. eur. Technologická modernizácia prinesie rast produktivity a umožní spoločnosti rozšíriť svoje portfolio výrobkov.

2008 – 2009

TeraSteel investuje 1 mil. eur do rozvoja výrobných kapacít.

2007

Spoločnosť je reorganizovaná na vyrobu termoizolačných panelov s jadrom z polyuretánovej peny, zároveň s okamihom, keď sa TeraPlast stala väčšinovým akcionárom s účasťou 70.42%.

1995 – 2006

Počas tohto obdobia spoločnosť TeraSteel prevádzkuje výrobu injekčných výrobkov, PVC stolárskych výrobkov, ale aj činnosti predaja doplnkových výrobkov dopĺňajúcich portfolio TeraPlast. Rozvoj distribučnej siete otvorením nákupných centier v: Konstanci, Iasi, Galati a Oradea.

1994

Založená je spoločnosť Plastsistem (TeraSteel), ktorej akcionármi sú spoločnosť TeraPlast s 17.9% a niekoľko fyzických osôb.
2017
2013
2010
2008-2009
2007
1994

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro