Kariéry v TeraSteel

V TeraSteel nájdeš profesionálne prostredie, v v ktorom budeš môcť rozvíjať úspešnú kariéru a a kde sa budeš tešiť z mnohých zadosťučinení a a z výnimočného tímu!

Čakáme aj vás, aby ste sa pripojili k našmu tímu, ak ste dobre profesionálne pripravený, ambiciózny, usilovný, ľahko sa začleníte do
tímu a prejavujete pozitívny postoj voči zmene. Ak chceš patriť do nášho tímu, prever aktuálne dostupné miesta a pokús sa o získanie zamestnania.

Výrobný operátor

Saratel – Priemyselný park TeraPlast (zabezpečuje sa preprava z Bistrite)

  • výroba, kontrolovanie a balenie výrobkov;
  • rešpektovanie pracovných pokynov;
  • dosiahnutie stanovených výrobných noriem.
Podrobnosti

Pracovník na vysokozdvižnom vozíku

Saratel – Priemyselný park TeraPlast (zabezpečuje sa preprava z Bistrite)

  • Nakladanie, vykladanie, manipulácia a stohovanie tovaru v sklade pri zachovaní kvality a integrity;
  • Prijímanie a správne umiestňovanie tovaru v sklade;
  • Účasť na súpise a jeho správne zhotovenie;
Podrobnosti

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro