Zahvaljujemo se vam za izbiro naših izdelkov in storitev.

 

Vaša uporaba tega spletnega mesta pomeni, da se strinjate s spodaj navedenimi pravili in pogoji. Za najboljšo uporabo spletnega mesta je priporočljivo natančno prebrati vsa pravila ter pogoje. Vse vsebine te strani: besedila, slike, fotografije, programska oprema, logotipi in vsa druga gradiva tega spletnega mesta so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah ter so last družbe TeraPlasta ali njenih podružnic ali partnerjev. Nobenega gradiva tega spletnega mesta ni dovoljeno reproducirati (v celoti ali delno) ali spremeniti brez pisnega dovoljenja družbe TeraPlast.

 

Uporabniki, ki bodo razmnoževali ali spreminjali gradiva tega spletnega mesta, bodo nosili odgovornost za to v skladu z zakoni Romunije in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah. Vsak morebiten spor v zvezi s tem spletnim mestom bo reševalo romunsko sodišče, ki je krajevno pristojno glede na sedež družbe TeraPlast.

 

Glede na zgoraj navedeno ni dovoljeno:
– kopiranje, razmnoževanje, distribucija, arhiviranje in hranjenje na kakršnikoli način gradiva in informacij tega spletnega mesta, razen tistih v razdelku Download;
– brisanje ali spreminjanje na kakršnikoli način objavljenega gradiva in informacij, ali poskušanje tega;
– poskušanje posega na kakršnikoli način v vsebino tega spletnega mesta;
– skeniranje, sondiranje ali testiranje brez dovoljenja ranljivosti kateregakoli sistema omrežja TeraPlast, ali vstopanje v serverje ali storitve TeraPlast, ki niso javni;

 

Kršitev kateregakoli od teh pravil bo privedlo do civilne ali kazenske odgovornosti. Družba TeraPlast bo preiskovala dejstva v zvezi s temi kršitvami, pri čemer bo lahko sodelovala s pravosodnimi organi pri pregonu obtoženih uporabnikov.

 

Informacije o izdelkih
Družba TeraPlast si prizadeva, da vam z največjo natančnostjo predstavi barve, specifikacije in opise izdelkov, vendar pa se lahko zaradi velikega števila podatkov pojavijo v informacijah o izdelku neskladja. Tudi barve, ki jih vidite na monitorju, se lahko razlikujejo od dejanskih barv izdelkov.

 

Politika piškotkov
Spletno mesto www.teraplast.ro uporablja omejeno število piškotkov zaradi učinkovitejše izkušnje brskanja glede na potrebe in pričakovanja uporabnikov. Piškotek je majhna datoteka, ki bo shranjena v računalnik, mobilni terminal ali drugo opremo uporabnika, ki dostopa do interneta. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo uporabnikov interneta.

 

Pri dostopu do spletnega mesta teraplast.ro, bo spletno mesto od internetnega brskalnika zahtevalo, da se piškotki shranijo v pomnilnik računalnika. Podatki iz piškotkov so potrebni za povečanje hitrosti dostopa do strani pri poznejših obiskih, pa tudi za osebno prilagoditev izkušnje brskanja.

E-pošiljanje sporočil oziroma pošiljanje zahtev za ponudbe
Z e-pošiljanjem sporočil oziroma pošiljanjem zahtev za ponudbe soglašate, da boste posredovali resnične, točne, aktualne in popolne informacije o sebi, v skladu s specifikacijami povezanih obrazcih ter soglašate, da boste te podatke pravilno in v celoti posredovali. Če menimo, da je ta obveznost neizpolnjena, si pridržujemo pravico blokirati dostop do svojih storitev brez predhodnega obvestila, za določen ali nedoločen čas.

 

Zaupnost osebnih podatkov

Družba TeraPlast se zavezuje, da bo strogo spoštovala zaupnost podatkov strank ali uporabnikov njenega spletnega mesta ter se zavezuje, da tretjim osebam ne bo posredovala osebnih podatkov strank ali uporabnikov njenega spletnega mesta. Ko želite poslati e-poštno sporočilo oz. zahtevo za ponudbo na to spletno mesto, boste vprašani za: ime, podjetje, telefonsko številko, faks številko in e-poštni naslov.

 

Posredovanje teh podatkov pomeni, da soglašate z obdelavo teh podatkov osebnega značaja s strani družbe TeraPlast za omejeno obdobje oziroma do preklica soglasja.

 

Družba TeraPlast bo uporabljala osebne podatke uporabnikov izključno za razglašene namene tega spletnega mesta oziroma za pošiljanje uporabniku odgovora na poslano sporočilo ali zahtevano ponudbo

 

Informiramo uporabnike fizične osebe, da imajo v skladu z Uredbo (EU) št. 679/2016 naslednje pravice: pravico do dostopa (do informacij o obdelavi podatkov), pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov, pravico do omejevanja obdelave podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih pravic, pravico do preklica soglasja kadarkoli, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

 

Prepoved preprodaje storitev
Soglašate, da ne boste reproducirali, kopirali, razmnožili, prodali, preprodali ali izkoriščali nobenega dela storitev, uporabe storitev ali dostopa do storitev, ki jih družba TeraPlast ponuja na svojem spletnem mestu.

 

Končne določbe
Družba Teraplast si pridržuje pravico do spremembe teh pravil in pogojev ter kakršnekoli spremembe spletnega mesta, pri čemer ni potrebno nobeno predhodno obvestilo uporabnikom, in si prav tako pridržuje pravico do prekinitve kadarkoli in ob kakršnemkoli času, začasno ali trajno, delno ali v celoti, storitev, ki so na voljo preko tega spletnega mesta, z ali brez predhodnega obvestila.

Družba TeraPlast ni odgovorna do vas ali do kakršnekoli tretje fizične ali pravne osebe za kakršnokoli spremembo, prekinitev ali začasno ustavitev informacij in/ali storitev, ki so na voljo preko spletnega mesta.

Novi pogoji začnejo veljati od trenutka njihove objave na tem spletnem mestu in niso retroaktivni.

 

TeraPlast S.A. / TeraPlast d.o.o./
• sedež: “Parcul Industrial Teraplast” /Industrijski park Teraplast/, ki se nahaja na obrobju mesta Bistrita, državna cesta 15A, km 45+500, okraj Bistrita-Nasaud
• e-naslov: office@teraplast.ro
• telefon: 0040 374 461.529
• faks: 00 40 26 231.221
• vpisna št. v Poslovni register: J06/735/1992
• id. št. za DDV: RO3094980
• osnovni kapital: 85.691.044,2 RON.

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro