Stresni a stenove izolacni panely

Tepelně izolační panely IsoSano jsou uzavíracím řešením pro těsné hygienické aplikace a alternativou k střeších agrotechnických objektů, kde je minimální sklon střechy 7%.

IsoSano 3

IsoSano 5

IsoSano A

IsoSano N

Panely IsoSano 3 a IsoSano 5 jsou 3 a 5stranné střešní izolační panely s vnitřní plochou z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií. Tyto typy panelů jsou doporučováné v zemědelsko-zootechnických prostředích, jsou odolné vůči agresivním činitelům.

IsoSano A je nástěnný tepelně izolovaný panel se skrytým úchytem. Má vnitřní plochu vyrobenou z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií, s vnitřní plochou předem natřeného pozinkovaného plechu.

IsoSano N je tepelněizolační panel na stěnu s viditelnými spoji. Tento typ panelů může mít přední stranu nebo obě strany z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií.

Izolační panely IsoSano lze použít v prostředí s relativní vlhkostí až 100%. Nelze použít na povrchy, které jsou vystaveny UV záření. Skladování by se proto mělo provádět v krytých prostředích.

Údržba panelů IsoSano

Tento typ materiálu umožňuje snadné čištění a má vysokou odolnost proti různým skvrnám (máslo, margarín, rostlinné oleje, ocet, mazací oleje, citronové kyseliny, mléčné kyseliny, roztoky hydroxidu sodného, ​​různé oleje v potravinách atd.).

Údržba se doporučuje provést: vodou a neutrálním mýdlem.

Používejte měkkou houbu a vyvarujte se agresivních produktů, jako je aceton, toluen, ethylacetát a podobné látky.